Home Ny info! Praktisk info Hva kan vi tilby Diverse Påmelding Bildegalleri Kontakt oss Sang og musikk
Webdesign: DataDesign, Robert Walker, www.datadesign.ws
Prisjustering
  22 April 2014 Info til skoler/klasser PRISREGULERING FRA 01.01.2018   Prisene på elevbetaling har ikke vært endret hos oss siden i 2016. Vi har derfor fra årsskiftet justert prisene noe. Elevbetaling vil nå være kr 2.090,- per elev og betaling for medfølgende voksne er justert opp til samme beløpet pr voksen (kr 2090,-). Det er fortsatt slik at det er en voksen gratis pr 14 elever. Prisjusteringen er mindre enn hva lønns- og prisstigningen har vært på disse 4 årene.  Vi er fortsatt den leirskolen som har lavest elevbetaling!!  For Borg Vikingleirskole Trond Jørgensen  - rektor -